Ville de Colmar - Florimont Riesling
Ville de Colmar - Florimont Riesling
Još uvek neocenjen
2300,00 Дин.

In stock

Vino sa krečnjačkog zemljišsta, svetlo žute boje sa blago zlatnim odsjajem. Odiše aromama citrusa i belog cveća. Na nepcima elegantno snažne mineralnosti. Mogućnost čuvanja vina u adekvatnim uslovima je od 5 do 10 godina.